Vysokozdvižné vozíky sú špeciálne vozidlá navrhnuté na manipuláciu s ťažkými bremenami a zdvíhanie ich na výšky, ktoré by boli pre ľudí inak nedosiahnuteľné. Tieto vozidlá sa často používajú v skladoch, výrobných závodoch a distribučných centrách. Existujú rôzne typy vysokozdvižných vozíkov s elektrickým, naftovým alebo plynovým pohonom, ale aj vysokozdvižné vozíky elektrické alebo naftové, schopné zdvíhať náklady do vyšších výšok. Kritickým parametrom vysokozdvižného vozíka je maximálna hmotnosť, ktorú vie vozík zdvihnúť. Vysokozdvižný vozík možno tiež deliť podľa manipulačnej výšky, teda výšky, do ktorej vie dosiahnuť, či typu zdvíhacieho mechanizmu alebo pohonu (závisí od konkrétnych potrieb a prostredia, kde vozidlo pracuje).

Ak by ste chceli takéhoto pomocníka využiť aj vo svojej prevádzke, ale nechcete hneď kupovať nový vozík, cestou môže byť prenájom vysokozdvižného vozíka (vzv).

Pomocník na dlhodobý prenájom 

Prenájom vzv delíme na krátkodobý a dlhodobý. Krátkodobý prenájom je vhodný pre tých, ktorí hľadajú pomoc v prípade sezónnej špičky alebo na jednorazovú – krátkodobú zákazku či akciu. Ak však hľadáte vysokozdvižný vozík, ktorý budete využívať dlhodobejšie, možnosťou je jeho dlhodobý prenájom. Dlhodobý prenájom vysokozdvižných vozíkov od LINDE má hneď niekoľko výhod:

  • široká paleta vozíkov – spoločnosť LINDE disponuje naozaj veľkorysou flotilou vysokozdvižných vozíkov, skladových zariadení a techniky nevyhnutnej pre optimálne fungovanie skladových a logistických prevádzok a centier,
  • nízke počiatočné náklady – dlhodobý prenájom vysokozdvižného vozíka umožňuje firmám získať prístup k týmto zariadeniam bez vysokých počiatočných investícií. Je to výhodné najmä v prípade, že nechcete investovať veľký obnos peňazí hneď na začiatku, ale výdavky si rozložíte. Tie sú v prípade dlhodobého prenájmu nahradené mesačným prenájmom,
  • flexibilita – dlhodobý prenájom vzv od LINDE poskytuje flexibilitu v prípade zmeny potrieb. Firma môže prispôsobiť svoj vozový park podľa aktuálnych požiadaviek bez nutnosti dlhodobého záväzku voči vlastníctvu vozíkov. Ak teda príde situácia, že budete zrazu potrebovať zmeniť svoje vozidlo, bude to možné bez dodatočných nákladov – vašich aj našich,
  • pravidelný prístup k novým technológiám – v prípade dlhodobého prenájmu môžete ľahko obnoviť svoj vozový park a získať prístup k najnovším technologickým inováciám a výkonnostným vylepšeniam bez potreby investície do nových vozidiel, ktoré preberáme na seba v tomto vzťahu my v LINDE,
  • nulové náklady na údržbu – vozíky, ktoré máte od nás prenajaté, majú v cene prenájmu zahrnutý aj servisný balík, ktorý zahŕňa pravidelný servis a opravy. Tým pádom vy, ako firma, nemusíte prevádzkovať vlastné servisné tímy a nemusíte sa obávať nákladných opráv,
  • zmena obdobia používania – ak nastane situácia, že budete potrebovať zmeniť počet prenajatých vysokozdvižných vozíkov, doplniť ďalší na kratšiu dobu, alebo zmeniť trvanie prenájmu – vždy sa vieme dohodnúť,
  • odborná pomoc a školenie – v prípade, že si prenajmete vysokozdvižný vozík od LINDE, poskytneme vám v prípade potreby odbornú pomoc a tiež školenie pre obsluhu a údržbu vozidla,
  • minimálna starosť o skladovanie – v prípade vlastníctva vysokozdvižného vozíka je potrebné zabezpečiť aj jeho skladovanie, najmä ak je používaný len občasne. Prenájom eliminuje potrebu skladovania, keďže vozidlo môže byť vrátené po skončení nájmu,
  • možnosť rýchleho nahradenia – v prípade poruchy alebo potreby náhrady vozidla môže firma rýchlo získať nový vysokozdvižný vozík bez zbytočných odkladov a straty pracovného času.

Na čo myslieť pri prenájme vysokozdvižného vozíka?

Predtým, než sa začnete dopytovať po prenájme vysokozdvižného vozíka od LINDE myslite na to, že potrebujete poznať viaceré parametre. Určenie maximálnej hmotnosti a rozmerov bremena je nevyhnutné pre identifikáciu vhodného vysokozdvižného vozíka, ktorý dokáže zdvihnúť váš náklad. Dôležitá je aj maximálna manipulačná výška, aby ste mohli presne zdvihnúť bremeno na požadovanú úroveň. Upresnite si aj termín prenájmu, najmä jeho začiatok a trvanie. V prípade dlhodobého prenájmu je to o to kľúčovejšie.

Dôležitým aspektom je aj určenie rozmerov prejazdu, najmä v prípadoch, keď vysokozdvižný vozík vstupuje do vnútorných priestorov. Rovnako dôležitý je preferovaný pohon vozíka (nafta, LPG, elektrina).

Prenájom vysokozdvižných vozíkov je pre mnohé podniky výhodnou možnosťou, pretože umožňuje prispôsobiť sa meniacim sa potrebám a minimalizovať náklady spojené s vlastníctvom a prevádzkou týchto drahých zariadení.