Na Slovensku existuje niekoľko rýchlostných ciest (R1-R9), ktoré sú už postavené, stavajú sa alebo sa plánuje začať s ich výstavbou. Každá z nich má inú konečnú trasu a dĺžku. Ide o tieto cesty: 

R1, ktorá má spájať mestá Bratislava-Trnava-Nitra-Zvolen-Banská Bystrica-Ružomberok. Mala by byť dlhá okolo 262 km a zatiaľ je dokončených 170 km. Zo začiatku bola plánovaná ako diaľnica D65, ale po neschválení v roku 1999 bola zmenená na cestu pre motorové vozidlá (rýchlostnú cestu). Je súčasťou európskych ciest E58, E77, E571 a E572.  

R2 povedie od štátnej hranice s Českou republikou/ Chocholnej cez Prievidzu, Zvolen, Lučenec až po diaľničnú križovatku Košice juh. Ukončenie výstavby je naplánované na rok 2021.

Trasa R3 je plánovaná od hraničného priechodu Trstená cez Martin, ŽIar nad Hronom až po hraničný priechod Šahy. V súčasnosti je v prevádzke asi 25 km z plánovaných 250 km.

R4 by mala po dostavaní spojiť štátnu hranicu Poľska s Maďarskom. Pôjde od hraničného priechodu Vyšný Komárnik cez Prešov, Košice a skončí pri hraničnom priechode Milhosť. V súčasnosti je z R4 v prevádzke úsek Košice/Milhosť (14km), nerátajúc spoločný úsek s D1 a obchvat Svidníka (4,5 km).

Cesta R5 spojí križovatku Svrčinovec na diaľnici D3 a hraničný priechod Svrčinovec do Českej republiky. Jej celková dĺžka má byť 2 km.

R6 po svojom dobudovaní spojí hraničný priechod Lysá pod Makytou, Púchov a Belušu. V prevádzke je úsek Beluša-Dolné Kočkovce, ktorý je spoplatnený a dokončiť je potrebných ešte 23,202 km. 

Rýchlostná cesta R7 by mala ísť cez Bratislavu-Nové Zámky-Veľký Krtíš-Lučenec. Začiatok jej výstavby je plánovaný na rok 2016.

Po roku 2022 by mala R8 spojiť Bánovce nad Bebravou a Nitru. Jej predpokladaná dĺžka sa odhaduje na cca 57 km. R9 zase spojí Lipníky-Humenné-Sninu. O jej dĺžke sa stále vedú dohady.

Nakoniec sa môžeme zmieniť aj o severnom obchvate Banskej Bystrice, ktorý predstavuje úsek rýchlostnej cesty R1. Otvorili ho v roku 2012 a je dlhý 5,672 km. 

Zdroj: cdb.sk, ndsas.sk

Foto: blog.sme.sk