Určite sa pýtate, ako môžete znížiť celkové náklady na vlastníctvo a prevádzku, keď svojim zákazníkom a zamestnancom ponúkate službu nabíjania elektromobilov. Či už chcete maximalizovať zisky, monitorovať spotrebu energie alebo jednoducho spravovať viacero vozidiel zapojených naraz, energetický manažment je kľúčom k udržaniu nákladov na dobrej úrovni.

Čo je inteligentný manažment energie?

Pokiaľ ide o nabíjanie elektromobilov, smart manažment energie je o kontrole množstva energie, ktorá ide do každej nabíjačky. Cieľom je primárne vyhnúť sa preťaženiu prípojky alebo prekročeniu rezervovanej kapacity budovy. Zároveň, energetický manažment umožňuje jednoducho kontrolovať nabíjanie, znižuje náklady a množstvo spotrebovanej energie. Pomáha ušetriť na účtoch za energiu, ale dá sa to využiť aj na maximálne využitie obnoviteľných zdrojov energie.

Ako funguje inteligentný manažment energie?

Vďaka inovatívnemu nabíjaciemu systému môže majiteľ na jednom parkovisku postaviť až stovky nabíjacích staníc, a to všetko bez potreby budovania novej elektrickej prípojky. Napríklad supermarket môže mať vďaka AgeVolt Smart System osadenú nabíjačku na každom parkovacom mieste. Okrem toho, majiteľ nabíjacej infraštruktúry má k dispozícii kompletné štatistiky o nabíjaní. Takto môže každá nabíjacia stanica slúžiť aj na zvýšenie príjmu majiteľa parkoviska.

Prioritizácia užívateľov

Zatiaľ čo úspora peňazí je obrovskou výhodou energetického manažmentu, existuje niekoľko ďalších užitočných vecí, ktoré môžu prinášať konkurenčnú výhodu pre majiteľa nabíjacej infraštruktúry. Napríklad, ak sú všetky nabíjačky obsadené, možno budete chcieť dať prednosť VIP klientom alebo špeciálnym vozidlám, ako sú kuriérske spoločnosti, klienti či zamestnanci. To znamená, že tieto vozidlá sa budú nabíjať rýchlejšie ako ostatné. Je na správcovi polohy alebo vlastníkovi nabíjacieho bodu, aby tieto parametre nastavil na základe správania koncového používateľa, čo znamená, že vaše nabíjačky a spotrebu energie máte úplne pod kontrolou.