Čiarové kódy značne uľahčujú a zrýchľujú evidenciu tovaru v skladoch a logistických centrách. Dôležité nie je len samotné označovanie čiarovým kódom, ale tiež spoľahlivý skener, ktorý dokáže rýchlo a presne načítať údaje z etikiet. Poradíme vám, ako vybrať čítačku kódov, ktorá je praktická a jednoducho sa ovláda.

Číselné kódy a ich význam pre vašu firmu

Posielate denne veľa balíkov a inej pošty? Alebo vlastníte menší či väčší sklad, v ktorom pomaly, ale iste strácate prehľad? Ak je vaša odpoveď áno, mali by ste začať uvažovať o kúpe systému na generáciu číselných kódov, ich evidenciu a načítanie. Čiarové kódy v sebe dokážu skryť vami zadané údaje, ktoré čítačka čiarových kódov nasníma a vyobrazí na displeji. Ihneď získate všetky informácie o tovare alebo balíku, zistíte stavy na sklade a aj to, kde sa tovar nachádza. Na prvý pohľad náhodný zhluk čiernych čiarok na bielom podklade je pre skener čiarového kódu hračkou rozlúštiť. Čiarové kódy vám umožnia zefektívniť pracovný proces, zvýšiť produktivitu a tým pádom aj zisk.

Výber čítačky kódov podľa vašich preferencií

Všetky čítačky kódov pracujú na princípe červeného laserového lúča, ktorý je čiarovým kódom pohlcovaný alebo odrážaný. Čítačka prenesie signály do softvéru a zobrazí všetky údaje o tovare. Vyššie triedy čítačiek dokážu prečítať nielen klasické kódy, ale aj kódy vyobrazené 2D alebo kódy z displeju telefónu. Venujte tomuto aspektu dôraz pri výbere a kúpte si snímač čiarových kódov, ktorý bude schopný pracovať so všetkými vami požadovanými formátmi. Viete, ako často budete čítačku potrebovať? Ak denne, nešetrite a investujte do kvalitného skenera, ktorý odolá napríklad pádu a zároveň sa jednoducho ovláda či je mobilný.

Mobilný alebo na kábel?

Mobilita je pri výbere snímača čiarových kódov rozhodujúca. V prípade, že tovar prechádza cez linku, môžete si zakúpiť skener, ktorý je zabudovaný priamo v páse linky. Druhou možnosťou je snímač stolový, ktorý je zapojený do počítača prostredníctvom káblu. Takýto typ skeneru rozozná kód bez toho, aby ste čítačku zapínali. Po priblížení kódu k snímaču, sa prístroj automaticky zapne a informácie naskenuje. Káblová čítačka sa využíva predovšetkým v maloobchode. V logistických centrách a skladoch vám najlepšie poslúži mobilný skener čiarových kódov. Mobilita znamená pripojenie k počítaču na diaľku a možnosť skenovať tovar aj niekoľko metrov od počítača. Skenovanie sa nezapína automaticky, ale až po stlačení ovládacieho tlačidla.