Ak ste držiteľom, vlastníkom či prevádzkovateľom motorového vozidla, určite viete, že zo zákona ste povinný uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie. Táto povinnosť je podmienená predovšetkým faktom, že každý, kto šoféruje vozidlo, sa môže stať účastníkom dopravnej nehody či škodovej udalosti. Povinné zmluvné poistenie vám zabezpečí, že poisťovňa uhradí prípadné škody, ktoré svojim vozidlom môžete spôsobiť niekomu inému. Tie sa niekedy môžu vyšplhať až na niekoľko sto či tisíc eur.

V čom spočíva povinné zmluvné poistenie?

Ide o zákonné poistenie, vďaka ktorému poisťovňa uhradí škody, ktoré boli vozidlom spôsobené niekomu inému. Škody sa môžu týkať poškodenia auta, ale aj zdravia či života iných osôb. Toto poistenie je klasifikované ako povinné z dôvodu, že nutnosť jeho uzatvorenia stanovuje zákon. Povinné zmluvné poistenie a jeho výška sa vypočítava na základe niekoľkých faktorov. Zohľadňuje sa pomer výkonu motora a hmotnosti vozidla, typ karosérie, druh paliva, miesto registrácie vozidla, vek vodiča ale aj doba bez nehody. Slúži na odškodnenie iných osôb, ktorým bola spôsobená škoda vaším vozidlom. Povinné zmluvné poistenie máte možnosť uzatvoriť aj ako online poistenie na Onlia.sk. PZP od Onlie vám ponúka krytie 5 miliónov eur pri škodách na živote a zdraví a 1 milión eur pri škodách na majetku.

Poistite sa online

Poisťovňa Onlia ponúka možnosť uzatvoriť poistenie online, pričom máte možnosť vyskladať si vlastné poistenie. Na výber ponúka 4 hlavné a 4 doplnkové poistenia. Takýmto spôsobom platíte len za to, čo si sami vyberiete. Pri uzatvorení poistenia vám Onlia ponúka aj vstupný bonus pre bezškodových vo výške 10%, ktorý je určený všetkým, ktorí za posledné dva roky nespôsobili so svojím vozidlom škodu. Výšku spoluúčasti si v Onlii stanovujete sami, a to tak že si vyberáte z pevných súm od 50 do 300€.

Krátkodobé havarijné poistenie

Okrem povinného zmluvného poistenia si v Onlii môžete uzatvoriť aj havarijné poistenie. Poistenie v Onlii je veľmi jednoduché, stačí vyplniť niekoľko údajov a vybrať si poistenie. Pri poistení vozidla máte na výber z 2 možností. Buď si zakúpite komplexný balík havarijného poistenia, ktorý spravidla obsahuje všetko, od havárie, vandalizmus, poškodenie živlami až po krádež, alebo si vyskladáte poistenie podľa seba. V Onlii si môžete havarijné riziká kombinovať sami a vybrať si ich presne podľa toho, aké pokladáte za potrebné.  Máte možnosť uzatvoriť aj krátkodobé havarijné poistenie, pričom ho môžete uzatvoriť na tak dlho, ako potrebujete. Je bez viazanosti a platiť ho môžete aj mesačne. Pri poistení v poisťovni Onlia neplatí žiadna výpovedná lehota ani termíny na doručenie výpovede. V prípade nespokojnosti je zmluvu možné kedykoľvek ukončiť, a to do 24 hodín.