Vinník odchádzajúci z miesta nehody nie je v súčasnosti ojedinelým zjavom. Kvôli tomu potom nemôže dôjsť k všetkým povinným úkonom, ktoré je nutné spraviť pri nehode. Najlepšie, čo môžete v takom prípade urobiť, je zapamätať si identifikačný údaj vinníka na úteku, napríklad jeho EČV. Ďalej vám pomôže overenie povinného zmluvného poistenia.

PZP je u nás, ako už z názvu vyplýva, povinné, a to pre všetkých majiteľov motorových vozidiel.

Je to predovšetkým kvôli ochrane poškodeného počas dopravnej nehody alebo inom nešťastí. Zo zmluvného poistenia vyplýva, že vzniknutú škodu z dopravnej nehody prepláca poškodenému poisťovňa. Takýto nehodový systém platí pri nehodách na území Slovenska a aj v niektorých vybraných krajinách. Patria tu štáty Európskej únie, ako aj ďalšie krajiny podľa dohôd jednotlivých poisťovní. PZP sa platí na dobu jedného roka. V spojitosti s týmto poistením sa spája hneď niekoľko praktických záležitostí, medzi ktoré patrí aj overenie PZP.

Možnosť overenia PZP sa vám zíde predovšetkým pri nehodových udalostiach, kedy vinník utečie z miesta nehody. Škodové udalosti na cestách sú súčasťou každodennej reality a vyhnúť sa im niekedy nie je možné. Overenie PZP je pritom celkom jednoduché, a to bez ohľadu na to, či chcete skontrolovať vlastné poistenie alebo poistenie toho, kto spôsobil nehodu.

Platnosť poistenia zistíte v priebehu pár sekúnd. Slovenská kancelária poisťovateľov vytvorila portál www.skp.sk, na ktorom nájdete všetky potrebné údaje o danom povinnom zmluvnom poistení. Stačí len do príslušného políčka zadať evidenčné číslo motorového vozidla.

Tieto informácie pochádzajú priamo z poisťovní, teda z prvej ruky. Často sú však aktualizované až po istom čase, s čím je potrebné rátať.