Ministerstvo dopravy pod vedením Jána Počiatka počíta s obchvatom Bratislavy D4 a jeho napojením na rýchlostnú cestu R7 do Dunajskej Stredy. V prípade R7 ide o veľmi dôležitú komunikáciu, ktorá by zlepšila neúnosnú dopravú situáciu v rámci Bratislavského kraja, a tak by priamo uľahčila život a dopravu takmer 40 tisícom obyvateľom priľahlých obcí. R7 by mala postupne zahŕňať nasledovné úseky: Bratislava, Prievoz (križovatka D1) – Bratislava, Ketelec, Bratislava, Ketelec – Dunajská Lužná, Dunajská Lužná – Holice, Holice – Dunajská Streda, Dunajská Streda – Nové Zámky, Nové Zámky – Čaka, Čaka – Veľký Krtíš, Veľký Krtíš – Lučenec (križovatka R2). Výstavba asi 32 kilometrov dlhého úseku Bratislava, Ketelec – Holice (pri Dunajskej Strede), ktorá už získala územné rozhodnutie, by mala trvať dva roky s plánovaným začiatkom na prelome rokov 2015/ 2016 a ukončením v roku 2018. Všetko však závisí od nákladov a dostupných finančných zdrojov. Náklady na výstavbu sú odhadované na 1,5 miliardy eur, no celková cena sa môže vyšplhať až na 4 miliardy eur.

Dôležitou súčasťou R7 by malo byť vybudovanie bratislavského obchvatu D4, ktorý zahŕňa most cez Dunaj a trasovanie až po Karpaty. Tento úsek by výrazne napomohol tomu, aby sa autá pohybovali po vonkajších okruhoch mesta namiesto širokého centra Bratislavy. Naprojektovaných je asi 60 km diaľnice, pričom úsek rýchlostnej cesty R7 od bratislavskej križovatky Ketelec, kde sa budú križovať diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7, po križovatku v Dunajskej Lužnej a Holice už má územné rozhodnutie.

Príprava stavby jednotlivých úsekov R7 a D4 priniesla ale tiež zistenie, že plánovaný obchvat zasiahne do chránenej prírody, ktorú prísne monitoruje Brusel. Trasa diaľnice sa totižto dotkne oblastí, kde hniezdi chránené vtáctvo, bocian čierny, haja tmavá a orliak morský. Hrozí, že diaľnica im zaberie pôdu, vystaví ich hluku motorov a hrozí nebezpečenstvo kolízie s autami. Ministerstvom životného prostredia bol preto pripravený materiál, v ktorom zdôvodňuje dôležitosť plánovaného obchvatu a navrhuje kompenzačné opatrenia, ktoré by zásah do prírody obmedzili v čo najväčšej možnej miere. Jedným z takýchto opatrení by bol krok opätovnej výsadby lesa, teda koľko lesa sa pre stavbu vyrúbe, toľko sa aj nasadí. Zároveň sa v dokumente píše, že obchvat zrýchli jazdný čas a zvýši bezpečnosť v meste, preto by Brusel voči tomuto návrhu nemal mať žiadne námietky.

Ekológovia či ornitológovia rovnako nemajú voči tomuto návrhu vážnejšie pripomienky. Vítajú navrhované kompenzačné opatrenia a zároveň dodávajú, že ak by diaľnica tiahla severnejšia alebo južnejšie, zasiahla by viac chránené oblasti. Ornitológovia tiež pochválili, že sa dodržiavajú postupy pri plánovaní diaľnice cez chránenú oblasť.

Nakoniec by teda malo všetko dopadnúť podľa očakávaní, no uvidíme, ako budú znieť konečné odpovede kompetentných. 

Zdroj: ndsas.sk, vyvlastnenie.sk, spravy.pravda.sk

Foto: abc-byvanie.sk