Magazín Diaľnice Vám dnes prináša dôležité informácie, ktoré zahrňujú diaľničné poplatky v jednotlivých krajinách. Určite nezaškodí byť pripravený a mať prehľad. 

Rakúsko

Pokiaľ sa chystáte využiť rakúske diaľnice a niektoré rýchlostné cesty, budete potrebovať, podobne ako na Slovensku, platnú diaľničnú známku. Rakúska diaľničná známka je k dispozícii s 10 dňovou, mesačnou a ročnou platnosťou. V prípade, že sa chystáte navštíviť Rakúsko autom ťažším ako 3,5 tony, je potrebné zabezpečiť si mýtne zariadenie s názvom Go-Box. Rakúske diaľničné známky sa dajú zakúpiť aj na našich čerpacích staniciach. Kvôli lepšej vizuálnej kontrole sa farba diaľničnej známky každý rok mení. V roku 2015 dôjde k miernemu zdraženiu diaľničných známok.

Ceny rakúskych diaľničných známok pre rok 2014
Typ 10-dňová 2 mesačná Ročná
Osobný automobil do 3,5t 8,50 EUR 24,80 EUR 82,70 EUR
Motocykel 4,90 EUR 12,40 EUR 32,90 EUR
Ceny rakúskych diaľničných známok na rok 2015 (platí od1.12.2014 do 31.1.2016)
Typ 10-dňová 2 mesačná Ročná
Osobný automobil do 3,5t 8,70 EUR 25,30 EUR 84,40 EUR
Motocykel 5,- EUR 12,70 EUR 33,60 EUR

V Rakúsku sa Vám môže stať, že okrem diaľničnej známky zaplatíte aj za niektoré ďalšie úseky ciest, ako napríklad horské cesty, tunely či mosty. Už od 1. januára 2012 platí v Rakúsku nariadenie, podľa ktorého je v prípade zápchy potrebné na diaľniciach a rýchlostných cestách vytvoriť núdzový jazdný pruh pre vozidlá s právom prednostnej jazdy.

Česko

V Česku je potrebné si na prejazd diaľnicami a niektorými rýchlostnými cestami zakúpiť diaľničnú známku. Túto povinnosť majú všetky štvorkolesové dopravné prostriedky, motoriek sa teda táto povinnosť netýka. Diaľničné známky sú k dispozícii v troch rôznych dĺžkach platnosti, a to 10-dňová, mesačná a ročná. Diaľničné známky si môžete zakúpiť na pobočkách Českej pošty, čerpacích staniciach alebo na hraničných priechodoch.

Aktuálny prehľad poplatkov za diaľnice v Česku

 

Typ 10-dňová mesačná ročná
do 3,5 tony 310 Kč 440 Kč 1500 Kč
nad 3,5 tony mýtne mýtne mýtne

Maďarsko

V Maďarsku je prejazd diaľničných úsekov, ako aj niektorých ciest prvej triedy spoplatnený prostredníctvom elektronickej diaľničnej známky. Maďarská diaľničná známka pre vozidlá do 3,5 tony je k dispozícii v troch rôznych dĺžkach platnosti: týždenná s platnosťou 10 dní, mesačná a ročná. Elektronickú diaľničnú známku si môžete zakúpiť na benzínových pumpách a zákazníckych centrách, ale aj prostredníctvom SMS z mobilu alebo cez internet. V prípade, že si známku kúpite na čerpacej stanici alebo v zákazníckom centre, je potrebné potvrdenie podpísať a ponechať si ho pre prípad kontroly. V prípade, že ste si známku kúpili elektronicky, po objednaní je potrebné potvrdiť správnosť údajov a ponechať si potvrdzujúcu SMS.

Aktuálnych prehľad poplatkov za diaľnice v Maďarsku

 

Typ týždenná mesačná ročná
Motocykle a osobné automobily do 3,5 t 2975 HUF/1470 HUF pre motocykle 4780 HUF 42980 HUF
Vozidlá nad 3,5 t 13385 HUF 21975 HUF

199975 HUF

Poľsko

Na rozdiel od ostatných okolitých štátov nie je prejazd diaľničných úsekov spoplatnený prostredníctvom diaľničných známok, ale prostredníctvom mýtneho, ktoré je vyberané na mýtnych bránach. Pre vozidlá do 3,5 tony patria medzi spoplatnené úseky diaľnice A1, A2, A4. Pre vozidlá nad 3,5 tony aj niektoré ďalšie úseky. Mýtne je možné platiť prostredníctvom väčšiny kreditných kariet alebo v troch rôznych menách, a to v zlotých, eurách a dolároch.

Chorvátsko

Chorváti spoplatňujú svoje diaľnice veľmi výhodne na mýtnych bránach. Pokiaľ však využívate chorvátske diaľnice častejšie, môžete využiť predplatené kupóny s mesačnou alebo ročnou platnosťou, poprípade elektronický mýtny systém ETC. Napríklad pre vodičov osobných automobilov a motocyklov je dostupná 25% zľava pri kúpe 25 mýtnych kupónov. Vozidlá prechádzajúce platenými diaľničnými úsekmi sú rozdelené do piatich hmotnostných kategórií začínajúc motocyklami a končiac nákladnými vozidlami s prívesom a TIR.

Zjednodušený cenník diaľničných poplatkov v  Chorvátsku

Úsek/Kategorie

IA I II III IV
Zagreb – Osijek 69 HRK 117 HRK 171 HRK 263 HRK 383 HRK
Zagreb – Goričan 24 HRK 41 HRK 62 HRK 93 HRK 138 HRK
Zagreb – Bregana 3 HRK 6 HRK 8 HRK 12 HRK 23 HRK
Zagreb – Split 108 HRK 181 HRK 279 HRK 411 HRK 624 HRK
Zagreb – Dubrovnik 132 HRK 220 HRK 339 HRK 499 HRK 757 HRK
Zagreb – Macelj 29 HRK 48 HRK 72 HRK 110 HRK 215 HRK
Rupa – Rijeka 4 HRK 7 HRK 13 HRK 17 HRK 29 HRK
Most na ostrov Krk 18 HRK 30 HRK 40 HRK 70 HRK 120 HRK

Zdroj: tolls.eu

Foto: dewijdewereld.net