Zaiste netreba zdôrazňovať, že práca v stavebníctve, ale i v iných bežných remeslách, kde je potrebná fyzická zdatnosť a vytrvalosť, nesie so sebou i veľké riziká. Nebezpečenstvo striehne takpovediac za každým rohom a ešte i medzitým. Práve preto by nemala žiadna spoločnosť, väčšia či menšia, ba ani drobný živnostník, podceňovať bezpečnosť pri práci. Kvalitné pracovné odevy a pomôcky, ale aj neopotrebovaná a pravidelne kontrolovaná manipulačná technika, sú v súčasnosti nielen nevyhnutnosťou, ale čoraz častejšie sa stávajú i základným vybavením a vizitkou dobrých firiem. Zodpovednému zamestnávateľovi predsa musí záležať na zdraví a pohodlí jeho zamestnancov. Touto cestou by sme chceli tiež upozorniť na webovú stránku a-max.sk, kde nájdete všetko potrebné pre bezpečné a moderné vybavenie Vašej prevádzky.

Bez klasických stavebných strojov to už dnes nejde

stroj kladkostrojPokiaľ ešte iba plánujete zriadiť nejakú firmu, kde bude nutné dvíhanie ťažkého materiálu, bez príslušnej techniky sa nezaobídete. Spoločnosti, kde chýbajú tradičné zariadenia, sú zákonite odsúdené na zánik, pretože ich možnosti sú obmedzené a konkurencia ich prevalcuje. Už pred tisícročiami boli objavené prvé primitívne stroje, ktorých účelom bolo uľahčiť ťažkú prácu. Je teda neprípustné, aby dnes niečo tak dôležité v kvalitnej firme absentovalo. V súčasnosti už jednoducho nik nestavia bez  bagra, žeriavu, nákladných vozidiel, no samozrejmosťou je i kladkostroj. Práve toto pomocné prenosné zdvíhadlo má dlhú tradíciu. Poznáme kladkostroje násobné (využívané najmä pri montážnych prácach), skrutkové (veľký prevod pri malých rozmeroch), s čelnými ozubenými kolesami (dva prevody pre menšie bremená), elektrické (väčšia rýchlosť zdvíhania, väčší výkon) a pneumatické (využívané tam, kde je stlačený vzduch potrebný aj na iné účely). Spoľahlivé pracovné vybavenie nájdete aj na spomínanom webe a-max.sk. Vyberať si tu môžete zariadenia pre práce vo výškach, zdvíhaciu techniku, paletové vozíky, stavebné náradie, vybavenie do dielní a podobne. Ide jednoducho o partnera, ktorý sleduje momentálne trendy a dopyt profesionálnych spoločností. Podľa toho doplňuje svoj sortiment a vychádza svojím klientom v ústrety.

Bezpečnosť a ochrana zdravia v pracovnom prostredí

Každý zamestnávateľ je povinný dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov, a to podľa článku 36 Ústavy Slovenskej republiky. V podstate ide o vytvorenie takých pracovných podmienok, ktoré eliminujú vplyvy škodlivých a nebezpečných faktorov pracovného procesu či prostredia na zamestnancov. Dominantným cieľom BOZP je zabezpečiť bezpečnú a zdravú pracovnú schopnosť pracujúcich ľudí. Pritom sa dbá nielen na pracovné podmienky, ale tiež na statiku budovy, komunikačné siete, stroje a zariadenia, pracovné postupy, organizáciu práce, vzťahy medzi ľuďmi či odmeňovanie za vykonanú prácu (príplatky za nadčasy, nočné a víkendové smeny, hlučné či inak škodlivé prostredie). Malichernosťou nie je ani kvalitná pracovná obuv, ktorá dokáže pri páde ťažkého predmetu doslova zachrániť končatinu, vo vlhkom prostredí nepremoká, je teplá, ale aj vzdušná. Nehovoriac už o pracovných rukaviciach, okuliaroch alebo slúchadlách. V chemických závodoch a laboratóriách je nutný i kompletný ochranný odev. Pomôcky na ochranu hlavy, tela, rúk i špeciálnu pracovnú obuv nájde takisto na webe a-max.sk.

Veríme, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Vám nie sú ľahostajné, a preto prehodnotíte svoje momentálne pomery v spoločnosti. Možno prídete na to, že predsa sa dá ešte niečo vylepšiť. V tom prípade viete, kam sa obrátiť.

Zdroj: antiskola.eu, employment.gov.sk

Foto: © [yosef19] / Dollar Photo Club; a-max.sk