Blíži sa obdobie lyžovačiek, keď Slováci vo veľkom vyrážajú nielen na slovenské hory, ale aj do lyžiarskych stredísk v Rakúsku, Taliansku či dokonca až vo Francúzsku. Cestujú autom, posádky sa tešia na dobré lyžiarske podmienky a k dobrej duševnej pohode na takejto ceste by malo dopomôcť aj poistenie sa.

Vodič auta určite myslí na poistenie seba aj auta pre prípad akejkoľvek nehody či iných komplikácií v zahraničí, ale existuje aj možnosť dať všetkých na jednu loď a poistiť celú posádku. Je to jednoduchšie a rýchlejšie. Ako na to?

Poistenie pre vodiča je výhodou

Keď idete do zahraničia, je logické uzavrieť si cestovné aj úrazové poistenie, najmä vtedy, keď idete ako šofér so svojím autom. Sú poisťovne, ktoré vám na mieru ušijú poistenie pre vodiča. Ide v podstate nielen o poistenie vozidiel, ale aj o situácie, ktoré zažijete vy ako šofér a posádka vášho auta keď zdieľate sedadlá na ceste do práce. Výhodou tohto je, že si nekupujete balíky, ale priamo službu a nemusíte tak platiť aj za to, čo nepotrebujete. A v niektorých poisťovniach existuje aj možnosť rýchleho ukončenia takejto poistnej zmluvy, žiadne lehoty. Toto poistenie si môžete uzavrieť na dlhší čas a mesačne ho splácať ako napríklad telefón či elektrinu.

Poistenie posádky proti úrazu a následkom

V rámci poistenia pre vodiča sa tak môžete dostať aj k ďalším poistným krytiam, napríklad poisteniu batožiny, proti vandalizmu, priplatenie si za asistenčnú službu (čo ale môže byť v niektorých poisťovniach ponúknuté aj ako bonus) či poistenie proti prírodným živlom v zahraničí. A tiež môžete uzavrieť poistenie posádky, ktoré je v podstate úrazovým poistením pre ľudí, ktorým chránite posádku v aute. Toto poistenie slúži na odškodnenie klientov v prípade, že pri jazde poisteným autom utŕžia zranenia, z ktorých budú mať trvalé následky. Ide nielen o zranenia spojené s invaliditou, ale aj o zlomeniny či popáleniny. Toto poistenie je aj pre prípad smrti v dôsledku nehody v poistenom vozidle.

Poistenie posádky je tak výhodou aj pre vodiča, ktorý ak nehodu spôsobí, nebude musieť pasažierom splácať finančné následky on. Výhodou poistenia posádky je to, že poistenými osobami sú vždy vodič auta a všetci spolucestujúci, pričom úrazové poistenie sedadiel sa neuzatvára na konkrétne osoby, ale na všetkých pasažierov, ktorí sa v tom momente nachádzajú v poistenom vozidle. Nie je teda dôležité, či je daný cestujúci rodinným príslušníkom alebo je to kamarát či iný príbuzný, prípadne úplne neznáma osoba, ktorá má potom šťastie v nešťastí. Poisťujú sa totiž sedadlá vo vozidle podľa toho, ako ich uvádza technický preukaz (samozrejme, existuje aj možnosť, že vodič poistí iba svoje sedadlo).

V prípade cestovania s rodinou má vodič možnosť uzavrieť poistenie pre rodinu, akúsi rodinnú verziu cestovného a úrazového poistenia.

Poistenie posádky je aj v rámci PZP

Posádka auta je krytá aj v rámci povinného zmluvného poistenia, ale pozor: tu sa rozlišuje, kto je posádka auta. Ak ide o vzdialeného príbuzného, kamaráta či kolegu, vtedy sa poistenie vzťahuje nielen na škody na zdraví, prípadne úmrtia, ale aj škody, ktoré vznikli poškodením vecí tiež ich odcudzením. Poisťuje sa ušlý zisk a náklady spojené s právnym zastupovaním, keď sa uplatňujú tieto nároky. Hradí sa však len škoda spôsobená inému pasažierovi, nikdy nie poistníkovi, keďže to je podstata povinného zákonného poistenia.

V prípade, že sa s vodičom vezie manželka či deti, ktoré s ním žijú v jednej domácnosti, tým sa nahrádza iba poškodenie na zdraví, ale už nie strata vecí či spomenutý ušlý zisk. Toto je irónia povinného zmluvného poistenia  ak manžel berie v aute milenku a spôsobí jej škodu, poistka jej uhradí aj poškodenú kabelku. Ale ak sa pri havárii zraní manželka, tej poisťovňa uhradí iba náklady na zdravie, ale dotrhaný kožuch a ušlú mzdu už napríklad nie.

Čo ak je v hre alkohol?

Určite vám napadlo, čo sa stane s poistným krytím, ak vodič pri nehode bol pod vplyvom alkoholu. Samozrejme, vtedy je vinný vodič a spolujazdci nie sú vinní ani vtedy, ak o opitosti šoféra vedeli. Jedinou výnimkou je, že nehodu spôsobí priamo opitý spolujazdec, napríklad tým, že bude trhať volant šoférovi alebo čosi podobné, čo spôsobí haváriu.

Poisťovňa však môže skrátiť poistné plnenie zranenému spolujazdcovi, ak ten vedel o opitosti vodiča, keď si s ním do auta sadal. Krytie teda nie je automatické v tomto prípade. Preto platí dobrá zásada, že si je lepšie nesadať k opitému šoférovi a radšej si zavolať taxík. To riziko vám za to nestojí. Ani tá trauma po nehode a už vôbec nie naťahovačky s políciou a následne aj poisťovňou. Alkohol je totiž vždy veľmi priťažujúca okolnosť, nielen pre mužov zákona, ale aj pre poisťovne.