Zástupca Národnej diaľničnej spoločnosti (Martin Šima) prezentoval 7. 10. 2014 na stretnutí komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie na radnici v Prešove víziu na zníženie hustoty tranzitnej dopravy v tomto regióne. Dokumentácia pre diaľnicu D1 Prešov/západ – Prešov/juh je už pripravená (vrátane majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov), uviedol Šima. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bude teraz čakať na stavebné povolenia a vyhlási verejné obstarávanie na staviteľa projektu. Pokiaľ nenastanú neočakávané udalosti, v lete 2015 by sa s touto  300 miliónovou stavbou mohlo začať. 

Už menej pozitívne to však vyzerá s výstavbou severného obchvatu Prešova R4. Napriek tomu, že podklady pre stavebné povolenie sú pripravené, vyžaduje si celý proces ďalšie úpravy. Štát bude musieť ešte vyčleniť okolo 50 miliónov eur na majetkové vysporiadanie pozemkov a až potom môže NDS žiadať stavebné povolenie či začať s verejným obstarávaním.

Financovanie oboch projektov pôjde z európskych fondov, preto na požiadavku Európskej komisie urobila agentúra Jaspers v Prešove dopravný prieskum, ktorého výsledky budú odprezentované koncom októbra. Na ich základe sa budú realizovať ďalšie rozhodnutia. Neoficiálne informácie hovoria o tom, že percentuálne predstavuje nákladná doprava cez Prešov len asi 15 – 20% celkovej dopravy, čo by financovanie výrazne ohrozilo. Iná alternatíva pripravená nie je, a to i napriek tomu, že mesto musí neodkladne riešiť obe dominantné stavby. Východiskom z tejto neutešenej situácie je severný obchvat mesta R4, ale aj schválená diaľnica D1 Prešov/západ – Prešov/juh. Obe stavby by vyšli asi na 800 miliónov eur.

D1 Prešov/západ – Prešov/juh má byť úsek dlhý 7870 metrov a začínať bude na križovatke Vydumanec, kde sa napojí na predchádzajúci úsek diaľnice D1 a rýchlostnú cestu R4. Potom vstúpi do tunela Prešov a plánovaný úsek bude končiť na križovatke (Prešov/juh) za obcou Haniska, kde uz pokračuje úsek D1 Prešov/juh – Budimír. Súčasťou stavby má byť 18 mostov a 2244 metrov dlhý tunel.

Prešov, severný obchvat R4

Trasa sa má začať za križovatkou Kapušany, ďalej by mala pokračovať severným obchvatom mesta smerom k mestu Veľký Šariš, kde sa pripojí na cestu 1/68. Trasa sa skončí pred križovatkou Prešov/západ na diaľnici D1. Začiatok celého úseku (pro obci Kapušany) je dočasne riešený križovatkou s cestou 1/18. Dĺžka úseku bude 14680 metrov. Plánovaný začiatok výstavby sa odhaduje na roky 2016 – 2017. S ukončením výstavby sa počíta v roku 2019. Súčasťou stavby bude 18 mostov, ale aj tunely Okruhliak (1913 metrov) a Bikoš (1153 metrov).

Zdroj: vyvlastnenie.sk, presov.korzar.sme.sk

Foto: regis.sk