Pokiaľ ovládate niektorý z cudzích jazykov, iste viete, aké je občas náročné preložiť určité frázy. Doslovný preklad totiž často nedáva zmysel. V takýchto prípadoch sa využíva tzv. jazyková lokalizácia, ktorá nie je iba mechanickým lingvistickým prekladom, ale ide tu o komplexný proces. V praxi to znamená, že keď sa produkt prevádza z jedného jazyka do druhého, tak sú pri ňom zohľadnené aj trhové, jazykové, kultúrne a ďalšie špecifické zvyklosti určitej krajiny. Každý štát má svoje typické danosti, čo vedie tiež k tomu, že využíva odlišné frázy. Poďme sa teraz pozrieť na niekoľko brilantných spojení, ktoré jednoducho nejde preložiť doslovne.

Tak trocha zábava

Nedávajte rúž na prasa. Načo prilievať olej do ohňa? Áno, aj takto nejako by zneli určité frázy, keby sme sa ich snažili preložiť doslovne. Spojenia, ktoré znamenajú viac ako súčet slov, zvykneme nazývať aj idiómy. Ide o jazykové zvláštnosti vlastné určitému jazyku. Má ich každá krajina vrátane Slovenska. Neraz zostaneme v nemom úžase, keď vložíme do prekladača neznámu vetu a vznikne nám z toho niečo celkom absurdné. Nazerať ale treba na hĺbku, podstatu a metaforickosť danej frázy. Mechanické preklady zvyknú byť skutočne komické. Veríme, že nasledujúce príklady Vás príjemne pobavia, aj keď v konečnom dôsledku môžu byť myslené celkom vážne.

Nechápem, o čom tá osoba hovorí alebo Ako to chodí v Nemecku

Hoci každá krajina má svoje jedinečné idiómy, niektoré sú spoločné, a teda majú aj rovnaký význam. Jedným z nich je aj nemecké Die Katze im Sack kaufen. Doslovný preklad znamená Kupovať mačku vo vreci. Každý Slovák asi vie, že je  to nákup niečoho, čo ste si vopred nepreverili, a teda neviete, čo ste kúpili. Toto pre nás známe spojenie znie ale pre mnohých cudzincov podivne. Poznajú ho tiež Poliaci, Švédi, Lotyši a Nóri. V angličtine sa zvykne používať niečo v zmysle Nechať mačku vyjsť von z vreca. Tu sa už ale myslí, že sa chystáme odkryť niečo tajné. Omnoho komickejšia je možno pre nás nemecká fráza Tomaten auf den Augen haben. Kto ovláda nemecký jazyk, tak by to iste preložil ako Mať paradajky na očiach. Význam je asi taký, že osoba, o ktorej hovoríme, že má paradajky na očiach, nevidí to, čo je zjavné (čo vidia všetci). U nás je to možno zrovnateľné so symbolikou ružových okuliarov. Nemeckú frazeológiu uzavrieme výrazom Ich verstehe nur Bahnhof (Ja rozumiem len vlakovú stanicu). Vystihuje to situáciu, keď absolútne nechápete, o čom určitá osoba hovorí.

Vo Francúzsku prehĺtajú užovky a menia sa z kohúta na osla

Francúzska fráza Sauter du Coq à l’âne hovorí o tom, ako sa môže dôstojný človek zmeniť na hlupáka, keď neustále mení témy bez logiky. Môže to tiež znamenať, že pravdu upravuje podľa toho, s kým sa práve rozpráva a ako chce zaujať.  Avaler des couleuvres (Prehltnúť užovky) vypovedá zase o urazenom človeku, ktorý nie je schopný viesť ďalej rozhovor a odpovedať na otázky. Za zmienku stojí aj idióm So regarder en chiens de faïence (Pozerať sa na seba ako kamenní psi) vo význame pozerať sa na seba chladne, s nedôverou. K Francúzsku si dovolíme ešte jeden výraz Les carottes sont cuites (Mrkvy sú varené). Známejšou alternatívou môže byť výraz Kocky sú hodené alebo Nemá zmysel plakať nad rozliatym mliekom. Tu už je asi každému z nás hneď jasné, o čo ide. Proste je to o tom, že vzniknutú situáciu nejde zmeniť.

Rusi radi lietajú naprieč Európou a brúsia sekery na hlavách

Frázu Letiaci naprieč Európou (Галопом по Европам) môžeme vysvetliť ako urobiť niečo rýchlo a náhodne. Známym ruským idiómom je aj брать / взять себя в руки (Vziať seba do rúk), v našom poňatí možno aj Vziať osud do vlastných rúk. Nemci majú na toto tiež výraz Sich zusammenreißen (Strhať sám seba). U Poliakov je to Wziąć się w garść (Vziať sa v päsť). Fráza sa chápe v zmysle postarať sa o seba, nespoliehať sa viac na pomoc iných. A čo tak zaostriť sekeru na niekoho hlave (Хоть кол на голове теши)? Pokiaľ niekomu poviete, že by ste mohli na jeho hlave brúsiť sekeru, pravdepodobne máte na mysli veľmi tvrdohlavého človeka. Náš článok uzavrieme výrazom На воре и шапка горит (Na zlodejovi aj čiapka horí). Vypovedá to o človeku, ktorý má zlé svedomie.

V prípade, že si uvedomujete nutnosť prekladať texty lokalizovane a nie doslovne, no netrúfate si na to sami, k dispozícií je aj špičková prekladateľská agentúra Aspena.

Zdroj: blog.ted.com/40-idioms-that-cant-be-translated-literally

Foto: © [olly] / Dollar Photo Club