EPS – elektronická požiarna signalizácia predstavuje ochranu vašej firmy, výrobnej haly, kancelárie či hotela pred požiarom. Jej hlavnou úlohou je znížiť pravdepodobnosť vzniku, ale aj rozšírenia požiaru, ktorý by mohol spôsobiť nielen škody na majetku, ale aj zdraví zamestnancov.

Spoľahlivá ochrana pred požiarom je v dnešnej dobe nutnosťou a to z viacerých dôvodov. Ani zďaleka nejde len o splnenie legislatívnych záležitostí. EPS pomáha eliminovať falošné poplachy, čím sa podieľa na zvyšovaní bezpečnosti budov.

V prípade prepojenia s CCTV, ktorého súčasťou je aj vonkajší kamerový systém s nahrávaním,  môže viesť k okamžitej informovanosti, pričom CCTV je realizovaný ako štruktúrovaná kabeláž, ktorá umožňuje prenos dát a zvuku s rôznou rýchlosťou.

To znamená, že ak sa aktivuje senzor EPS  a v danej miestnosti sa nachádza kamera, obsluha prostredníctvom sprostredkovaného obrazu v rámci určitého časového limitu vyhodnotí toto riziko. K vyhláseniu poplachu dôjde iba vtedy, keď je riziko legitímne.

EPS – elektronická požiarna signalizácia znižuje riziko vzniku požiaru

EPS – elektronická požiarna signalizácia, konkrétne jej prevádzkovanie, zabezpečenie a pravidelná kontrola, technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, upravujú viaceré vyhlášky.

Elektronická požiarna signalizácia je neodmysliteľnou súčasťou stavieb, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu väčšieho množstva ľudí, poprípade stavieb s veľkou rozlohou. Ide, napríklad o administratívne budovy, nemocnice s lôžkovou časťou, sklady, výrobné haly a tak ďalej. Potrebu inštalácie EPS vždy zhodnotí odborník, napríklad na základe počtu osôb či veľkosti objektu.

Použitie alebo povinnosť inštalácie elektronickej požiarnej signalizácie je legislatívnou záležitosťou. Dôležitá je predovšetkým kvôli včasnej detekcii požiaru, ktorá môže zabrániť väčším stratám na majetku a chráni zdravie zamestnancov.

EPS predstavuje efektívnu ochranu proti vzniku požiaru, do veľkej miery eliminuje falošné poplachy a včasne upozorní prítomné osoby, čím sa podieľa aj na zvýšení celkovej bezpečnosti v podniku.