Jednou zo základných podmienok jazdy autom je nielen vlastniť vodičský preukaz, ale takisto mať svoje auto a jazdu poistené. Keďže na cestách takmer nikdy nie ste sami, tu už nejde len o vás, ale o všetkých účastníkov cestnej premávky. Povinné zmluvné poistenie vás v prípade nečakanej udalosti podrží.

Orientácia nielen v dopravných značkách, ale aj v zákonoch

Dobrým šoférom sa musíme narodiť alebo to chce ešte viac cviku, aby sme svoj šoférsky inštinkt zdokonalili a nabrali potrebnú zručnosť. Okrem toho, že poznáme teóriu a máme nabehaných pár povinných hodín v autoškole, je však nutné oboznámiť sa s vecami právneho charakteru. Vlastniť auto a viesť ho je spojené s nutnosťou vedieť sa orientovať v rôznych oblastiach života, a tak už nejde len o znalosť dopravných značiek, pravidiel cestnej premávky, ale aj o akú-takú znalosť o fungovaní motorového vozidla či o poskytnutí rýchlej zdravotnej pomoci. Toto však stále nie je všetko.

Na pleciach vodiča stojí aj ďalšia dôležitá vec. Než sadne prvýkrát do svojho auta, musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP). Ide o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré má vystavený technický preukaz. Pri vzniku škodovej udalosti má poškodený právo žiadať poistné plnenie, teda náhradu škody. Poistnú udalosť za klienta vybaví poisťovňa, v ktorej si majiteľ motorového vozidla uzatvoril povinné zmluvné poistenie.

Načo nám je PZP

Aj keď si o sebe myslíme, že sme majstri sveta v šoférovaní, vždy sa nájde niekto, kto nám mienku o sebe pokazí. Darmo ovládame všetky dopravné predpisy, keď má práve niekto iný na ceste zlý deň, je nepozorný alebo má príliš naponáhlo, aby použil smerovku či predpísanú rýchlosť. Niekedy sa v podobnej situácii môžete ocitnúť aj vy. Budete cúvať a narazíte pritom do iného vozidla. Vaše dieťa otvorí dvere na parkovisku dokorán a drgne nimi do vedľajšieho auta, ktorému spôsobí nepekný škrabanec. Život je nevyspytateľný a nikto si podobné udalosti neplánuje. Zákon o povinnom zmluvnom poistení nám dáva istotu, že ak svoje auto poistíme a spôsobíme druhému škodu, nebudeme ju musieť zaplatiť z vlastného vrecka, ale ju miesto nás uhradí poisťovňa, v ktorej sme si uzatvorili PZP a ktorej rok čo rok odvádzame pravidelné platby. Začítajte sa do judikátov a presvedčte sa, že za PZP môžeme byť vďační.