Nemecký jazyk  alebo nemčina je oficiálny jazyk v Nemecku a Rakúsku. Taktiež je to jeden z troch oficiálnych jazykov vo Švajčiarsku. Patrí do západnej skupiny germánskych jazykov a do indoeurópskej jazykovej rodiny spolu s angličtinou, frízštinou a holandčinou. Prvý záznam z histórie germánskych jazykov začína pri prvom kontakte s Rimanmi v 1. storočí pred Kristom. V tej dobe (a aj niekoľko storočí neskôr)  tu bol zaznamenaný  len jeden “germánsky” jazyk a iba pár menších dialektov. Až od 6. storočia môžeme hovoriť o “nemeckom” vyššom jazyku. Celkovo je nemčina materinským jazykom u viac ako 90 miliónov ľudí. Je pravdepodobne na desiatom mieste v používaných jazykoch sveta  po čínštine, angličtine, hindčine, španielčine, ruštine, arabčine, portugalčine, japončine a bengálčine. Študovanie nemčiny je veľmi rozšírené a môžeme povedať, že je jedným z hlavných kultúrnych jazykov západného sveta. Ako písaný jazyk je nemčina pomerne jednotná, no ako hovorený jazyk existuje v mnohých dialektoch, z ktorých väčšina patrí do vyššej alebo nižšej nemeckej nárečovej skupiny. Hlavný rozdiel medzi vyššou a nižšou nemčinou je vo zvukovom systéme. Ide najmä o spoluhlásky.

Slovensko ponúka mnohé jazykové kurzy a medzi nimi je aj výučba nemeckého jazyka. Žiaci sa s ním teda stretávajú nielen v školách, ale navštevujú tiež rôzne intenzívne kurzy, v ktorých môžu efektívnejšie napredovať a naberať nové vedomosti. Kvalitné kurzy sa dnes dajú zohnať v každom väčšom meste. Kurz nemčiny Bratislava ponúka aj jazyková škola TopEnglish, ktorá sa zaoberá okrem výučby nemčiny aj angličtinou a španielčinou. Nemčina pre začiatočníkov – v tomto kurze študenti rozprávajú po nemecky od prvej vyučovacej hodiny a naučia sa používať gramatiku v hovorovej forme. Využíva sa tu licencia „Die Direkte Methode“. Študenti pri výučbe rýchlo nadobudnú slovnú zásobu, odbúrajú prirodzenú ostýchavosť pri komunikácii v cudzom jazyku, simulujú reálne nemecké prostredie a tiež si neustále opakujú učivo, čím si ho ľahšie zapamätajú. Výhodou týchto kurzov je menší počet študentov v skupine /maximálne osem/ a učebnica v cene kurzu. Výučba prebieha dvakrát týždenne po dvakrát 45 minút.

Jazyková škola tiež ponúka Intenzívny kurz nemčiny, ktorý taktiež využíva metódu „Die Direkte Methode“. Tu výučba prebieha až štyrikrát týždenne po dvakrát 45 minút, pričom sa taktiež využívajú skupinky do 8 študentov. Tento rýchlokurz je zameraný na záujemcov, ktorí sa potrebujú naučiť po nemecky v čo najkratšom čase. Škola sa taktiež zamerala na jednotlivcov, ktorí majú záujem o individuálne štúdium. Títo si vopred dohodnú podmienky výučby a môžu rátať s absolútnou ústretovosťou. Už nehľadajte jazykové kurzy Bratislava, prihláste sa do TopEnglish.

Zdroj: topenglish.sk, jazykove.sk, britannica.com

Foto: freedigitalphotos.net