Tunel Bôrik sa stal prvým slovenským diaľničným tunelom, cez ktorý sa smú prepravovať nebezpečné látky a predmety. Je súčasťou diaľnice D1 a nachádza sa v úseku medzi križovatkami Ivachnová a Jánovce. Má dĺžku 995 metrov a tvoria ho dve samostatné tunelové rúry, každá s dvomi jazdnými pruhmi.

Na to, aby mohol byť tunel Bôrik preradený do tunelov kategórie A, teda tunelov, cez ktoré je povolené prepravovať nebezpečné látky, Národná diaľničná spoločnosť (NDS) musela upraviť technologické vybavenie Bôriku. Pre každý jazdný pruh v oboch jazdných smeroch umiestnila videodetekčné kamery pred vjazdom do tunela, ale aj na jeho výjazde. Videodetekčné kamery sú dôležité pre pohotovostné služby, ktoré takto okamžite po nehode získajú potrebné informácie a budú lepšie pripravené na rýchly zásah.

NDS uviedla, že vďaka videodetekčným kamerám a rekategorizácii tunela sa trasa vozidiel prepravujúcich nebezpečné látky a predmety vyhne obývaným oblastiam a chráneným územiam. Ako upozornil hovorca NDS, ide o účinnú prevenciu voči bezprostrednému vystaveniu obyvateľstva týmto látkam, ale aj znečisteniu životného prostredia.

Podmienky na prepravu nebezpečných látok sú upravené podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných látok a predmetov (ADR). Dopravné obmedzenia pre tunely boli zjednotené na medzinárodnej úrovni a klasifikujú sa do 5 kategórií označených ako A až E.

Tunel kategórie A: Žiadne obmedzenia pri preprave nebezpečných látok a predmetov.

Tunel kategórie B: Obmedzenia pre nebezpečné látky a predmety, ktoré by mohli spôsobiť výbuch.

Tunel kategórie C: Obmedzenia pre nebezpečné látky a predmety, ktoré môžu viesť k výbuchu alebo k uvoľneniu jedov.

Tunel kategórie D: Obmedzenia pre nebezpečné látky a predmety, ktoré môžu viesť k výbuchu, požiaru alebo uvoľneniu jedov.

Tunel kategórie E: Zákaz prejazdu pre všetky nebezpečné látky a predmety.

Diaľničné tunely Sitina, Horelica a Branisko sú zatiaľ zaradené do kategórie E, prejazd áut prepravujúcich nebezpečné látky a predmety pre ne teda povolený nie je. NDS však (podľa slov jej hovorcu Michala Fúrika) postupne plánuje realizovať zmeny, ktoré sú potrebné na zmenu kategórie E na A aj na týchto diaľničných úsekoch.

Zdroj: auto.sk

Foto: poprad.korzar.sme.sk