Uzatvorenie povinného zmluvného poistenia je zákonná povinnosť pre každého majiteľa motorového vozidla. Pri výbere PZP poistenia u väčšiny vodičov zaváži výška poistného krytia, asistenčné služby a ďalšie pripoistenia, no priznajme sa, pre viacerých z nás je rozhodujúca najmä cena PZP.

Ktoré faktory ovplyvňujú výšku ceny PZP?

  • Základné parametre auta – značka, model, rok výroby, objem valcov, výkon motora
  • Vek majiteľa vozidla – poisťovne poskytujú výhodnejšie poistenie pre skúsenejších vodičov
  • Bonusy za bezškodový priebeh
  • Bydlisko majiteľa vozidla

Výška ceny PZP poistenia sa mení v závislosti na tom, v akom meste či obci býva majiteľ vozidla. Zvýhodnení sú pritom vodiči z menších miest a obcí kvôli menej hustej doprave a menšej pravdepodobnosti, že sa im na cestách stane nehoda. Naopak vodiči z väčších miest, akými sú napríklad Bratislava či Košice sú vystavení väčšiemu riziku dopravnej kolízie, čo sa premietne aj na cene ich poistenia auta.

V nasledujúcej tabuľke si ukážeme, ako sa cena PZP mení podľa toho, či vodič býva vo väčšom meste, alebo naopak v obci. Pri výpočte sme ponechali všetky údaje o aute a majiteľovi vozdila rovnaké. Vozidlo, na ktorom sme cenu PZP porovnávali bolo Škoda Karoq a použili sme online porovnanie PZP prostredníctvom PZP kalkulačky mojePZP.

Mesto / Obec Najnižšia cena poistenia Percentuálny rozdiel
Betliar – Rožňava 88,72€
Košice 94,07€ 6,03 %
Bratislava 117,59€ 32,54 %

 

Najlacnejšie PZP poistenie zaplatia obyvatelia Betliara a naopak najdrahšie obyvatelia Bratislavy. Ak by ste si chceli aj vy vypočítať cenu PZP vo vašom bydlisku, môžete tak urobiť pomocou online kalkulačky PZP, ktorá vám nie len vypočíta najlacnejšie poistenie, ale spraví porovnanie všetkých poisťovní a všetkých dostupných bonusov.