Diaľničnou známkou sa rozumie poplatok za využívanie úsekov diaľníc a rýchlostných ciest. Spravidla je viazaný na presne stanovené časové obdobie. Vzdialenosť tu nehrá rolu. Momentálne platíme za úseky D1, D2, D3 a D4 a rýchlostné cesty R1, R1A, R2 a R6.

Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov, ktorý hovorí o tom, že budú platiť aj elektronické diaľničné známky, vstúpi do platnosti 1. januára 2015. Predaj sa plánuje spustiť už v predstihu, v decembri 2014. Účinnosť zároveň nadobudne aj zákon, ktorý upravuje údaje zadané do elektronického systému pri platbe diaľničnej známky. Dĺžka platnosti nových diaľničných známok sa meniť nebude, teda aj naďalej budú platiť diaľničné známky s platnosťou na 1 rok, 30 alebo 10 dní.  

Čakajú nás zmeny nielen v kontrole papierových, ale aj elektronických diaľničných známok. Okrem toho nový zákon hovorí aj o objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľov motorových vozidiel alebo jazdných súprav. 

Výber úhrady diaľničnej známky bude mať podľa zákona pod svojou správou Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS). Po novom roku môže teda začať kontrolovať diaľničné známky. Podľa zákona však smie NDS vybrať na túto úlohu aj inú osobu či subjekt. Kontrola prebehne pod novým elektronickým systémom, v ktorom budú evidované údaje o diaľničnej známke aj motorovom vozidle výrazne prehľadnejšie a celý proces sa zjednoduší.

Cena známky bude stanovená v súlade s najväčšou prípustnou hmotnosťou samotných vozidiel, ale aj prípojných vozidiel. Definitívne ju určí nariadenie vlády. Diaľničnú známku si budú musieť zakúpiť: dvojstopové motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony, dvojstopové motorové vozidlá M1 (tu sa nebude brať ohľad na najvyššiu prípustnú hmotnosť), vozidlá jazdnej súpravy s hmotnosťou do 3,5 tony a vozidlá dvojstopovej jazdnej súpravy (rovnako bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy), ak fungujú pod motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G. V prípade, že ide o jazdnú súpravu, ktorá je tvorená ťažným motorovým vozidlom a prípojným vozidlom, bude platiť povinnosť zakúpiť si 2 diaľničné známky, ktoré budú mať podobu papierovej nálepky. Následne ich je nutné nalepiť viditeľne na čelné sklo vedúceho vozidla jazdnej súpravy.  

Vodič vozidla alebo jazdnej súpravy je vždy povinný uhradiť poplatok za diaľničnú známku. Ak tak neurobí, bude mu uložená pokuta. V blokovom konaní sa jedná o čiastku od 50 do 200 eur a v správnom konaní sa pokuta pohybuje od 100 do 500 eur.

Diaľničnú známku v papierovej alebo elektronickej podobe si bude možné zakúpiť na čerpacích staniciach, pobočkách Slovenskej pošty, predajniach s tlačovinami alebo jednoducho cez internet (v súčasnosti na dialnicnenalepky.sk).

Pri platbe za diaľničnú známku (elektronickú aj papierovú) sa do elektronicky vybaveného systému zadajú nasledovné údaje: krajina, kde bolo vozidlo registrované; EČV alebo číslo prípojného vozidla O1 a O2; typ vozidla; ale aj to, či ide o sólo vozidlo alebo prípojné zariadenie. Chýbať nesmie ani platnosť známky. 

Po zaplatení elektronickej známky získate potvrdenie, ktoré musí obsahovať: miesto a čas, kde Vám bola známka predaná; krajinu, kde bolo vozidlo zaregistrované; EČV a typ vozidla a to, či ide o vozidlo alebo prípojné vozidlo; plus platnosť diaľničnej známky (so začiatkom a koncom jej platnosti), ako aj názov a sídlo správcu výberu úhrady diaľničnej známky.

Zdroj: podnikajte.sk

Foto: teraz.sk