Minister dopravy Ján Počiatek rokoval v utorok 14. 10. so svojím rezortným kolegom z Rakúska Aloisom Stögerom o výstavbe diaľnice S8 na rakúskej strane a jej spojení s plánovano diaľnicou D4 na Slovensku. Slovensko žiada, aby Rakúsko výstavbu svojej diaľnice urýchlilo.

Rakúsko plánovalo výstavbu diaľnice S8 až po roku 2023, no Bratislava ju potrebuje už v roku 2020. „Vzhľadom na dopravné zaťaženie v Bratislave je veľmi potrebné, aby sme intenzívne pracovali aj na druhom spojení Bratislavy a Viedne, ktoré odkloní tranzitnú dopravu z diaľnice D2 ešte pred vjazdom do nášho hlavného mesta,“ povedal po stretnutí minister Počiatek. Po stretnutí sa ďalej vyjadril, že dobudovanie diaľnice S8 na rakúskej strane (až po hranice so Slovenskom a s tým súvisiacu D4 po križovatku s diaľnicou D2) je projektom, ktorý dokáže splniť tento cieľ. Výstupom rokovania oboch ministrov bola dohoda o tom, že ešte v tomto roku zasadne pracovná skupina, ktorá sa bude situáciou a plánovaním výstavby intenzívne zaoberať. Ďalším krokom pri realizácii tohto plánu by okrem zriadenia pracovnej skupiny malo byť aj podpísanie memoranda o porozumení, ktorého cieľom by bolo urýchliť plánovanie, ale aj celú realizáciu projektov ako cestnej, tak aj železničnej infraštruktúry.

Rakúsky minister dopravy Alois Ströger sa vyjadril, že nevyhnutné bude určiť najvhodnejší hraničný priechod, ktorý by čo najviac vyhovoval aj náročným kritériám, podľa ktorých sa posudzujú dopady na životné prostredie.

Okrem diaľničného prepojenia medzi Bratislavou a Viedňou prerokovali ministri aj možnosť zosúladenia spoločných postupov pri výstavbe vysokorýchlostného spojenia medzi Bratislavou a Viedňou. Chcú sa dohodnúť na ideálnom modeli výstavby budúcej vysokorýchlostnej trasy Viedeň – Bratislava – Budapešť. “Významným impulzom pre zlepšenie vzájomnej železničnej dopravy bude aj elektrifikácia železničnej trate Bratislava – Marchegg – Viedeň,” dodal hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa. Obe strany plánujú aj ďalšie spoločné rokovania, ktorých cieľom bude zabezpečiť, aby rakúska strana upresnila reálny a čo najskôr uskutočniteľný termín začatia projektu.

Výstavba diaľnice D4 sa začala v roku 1996 a úsek štátna hranica AT/SK – Bratislava/Jarovce je v prevádzke od roku 1999. Po úplnom dokončení by mala mať nasledovné úseky: štátna hranica AT/SK (Jarovce) – Bratislava, Jarovce (križovatka D2) – Bratislava, Rača – Bratislava, Záhorská Bystrica – Bratislava, Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT.

Zdroj: hn.hnonline.sk, ndsas.sk

Foto: noviny.sk