Všetci majitelia motorových vozidiel sú povinní dojednať si pri zakúpení automobilu (či už nového či ojazdeného) zákonné poistenie. A so zákonným poistením je úzko späté aj havarijné poistenie, ktoré začína tam, kde zákonné poistenie končí. V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme jednotlivé druhy poistenia vozidiel.

Zákonné poistenie nepatrí medzi obľúbené pojmy, pretože majiteľ motorového vozidla musí ročne platiť určitú sumu, ktorá sa pohybuje v rádoch aj niekoľko sto eur. No v okamihu nehody, ktorú spôsobíte, zákonné poistenie oceníte, pretože sa z neho hradia všetky škody spôsobené na zdraví (vrátane smrti) a majetku ostatných účastníkov nehody. V prípade, že zanedbáte povinnosť zabezpečiť si poistenie, vystavujete sa riziku nemaléj pokuty pri cestnej kontrole.

Havarijné poistenie neochráni vaše vozidlo pred krádežou či vandalizmom. No môže vám poskytnúť finančnú náhradu, ak dôjde k odcudzeniu alebo k poškodeniu vozidla (vplyvom nepriaznivého počasia, vandalizmu či neoprávneného použitia).

Kde nájsť lacné poistenie?

Možno sa vám zdá, že ročne platíte príliš vysokú čiastku za poistenie vozidla. V takom prípade si môžete prekontrolovať ponuky poisťovní prostredníctvom internetového nástroja určeného pre porovnanie. Dovoľujeme si vám predstaviť porovnávací portál onlinePorovnanie.sk, ktorý vám umožní porovnať ceny zákonného aj havarijného poistenia.

Vo formulári musíte vyplniť typ vozidla, výrobnú značku, model, začiatok poistenia, objem v centimetroch kubických, výkon, rok výroby a maximálnu prípustnú hmotnosť vozidla. Informácie by ste mali zadávať podľa technického preukazu, aby výsledné sumy poisťovní boli adekvátne k vášmu vozidlu.

A ak sa vám bude niektorá z ponúk pozdávať, či už cenou alebo rozsahom služieb, môžete si ju prostredníctvom internetu dojednať. Ale nezabudnite na to, že je najprv nutné zrušiť PZP u doterajšej poisťovne.

Autorské právo: valentinarr / 123RF Reklamní fotografie