Voltmeter je nástroj na meranie rozdielu elektrických potenciálov medzi dvoma bodmi v obvode. Odborníci na elektrotechniku môžu odstraňovať a riešiť problémy s elektrickým prúdom, ako aj činnosti s ním spojené, ak rozumejú jeho používaniu. Aký význam má voltmeter a ako sa meria napätie?

Voltmeter: Zistite, ako merať napätie

Napätie je rozdiel elektrických potenciálov medzi dvoma bodmi. Napätie možno merať voltmetrom, čo je prístroj na meranie napätia. Napätie má zásadný význam nielen v moderných technológiách, ale aj v každodennom živote. Nechápete lepšie, na čo slúži? Možno vám k lepšiemu pochopeniu pomôže scenár z vašej domácnosti.

Čo keď zapojíte kulmu do zásuvky a nič sa nestane? Je prístroj poškodený, možno áno, ale čo ak v zásuvke netečie žiadne napätie? V tomto prípade voltmeter ukáže, že v zásuvke je prítomná elektrina. Napätie v zásuvke by malo byť približne 220 voltov.

Je potrebné poznamenať, že bezpečnosť sa nesmie zanedbávať. V zásuvke je možné nebezpečne merať elektrický prúd, preto sa dodáva s vlastným návodom. Ak máte po ruke odborníka, požiadajte ho o pomoc. Ak ste začiatočník, navrhujeme využiť funkciu bežného voltmetra na batériu. Nastavenie rozsahu

Ak chcete zmerať nabitie batérie, musíte pripojiť záporný vodič voltmetra na kladnú stranu batérie (ktorá má znamienko plus) a kladný vodič na zápornú stranu batérie. Ak to urobíte správne, na obrazovke by sa mala zobraziť výsledná hodnota.

Najpoužívanejšie druhy voltmetra

Voltmeter môže merať napätie jednosmerného (DC) alebo striedavého (AC) prúdu. Rôzne druhy voltmetrov možno rozdeliť na: Jednosmerný a striedavý prúd.

  • Analógový voltmeter
  • Digitálny voltmeter

Analógový voltmeter je o niečo lacnejší ako digitálny. Bol prvým svojho druhu a napriek existencii “digitálneho konkurenta” je stále obľúbený u veľkého počtu ľudí. Keďže analógová verzia má rýchlu odozvu, na výsledné hodnoty nebudete musieť dlho čakať.

Digitálny voltmeter eliminuje meranie pomocou prístroja a poskytuje číselné zobrazenie. Aké informácie máte k dispozícii? Pri pohľade na analógový voltmeter z inej perspektívy si môžete občas všimnúť inú hodnotu. S číselným zobrazením digitálneho voltmetra sa týchto obmedzení nemusíte obávať. Je praktický, pretože je prenosný a ponúka digitálne.