Spôsobili ste nehodu alebo ste utrpeli úraz počas dovolenky v zahraničí? Každá poistná udalosť má stanovený určitý postup a isté pravidlá, ktoré je nutné dodržať. Aký je teda proces pri poistnej udalosti a čo všetko spadá pod poistnú udalosť?

Život je nevyspytateľný. Behom krátkej chvíle máte z auta šrot, z dovolenky nechcený pobyt v nemocnici a z pokojnej soboty vytopenú domácnosť. To, čo poisťovňa vníma ako poistnú udalosť, závisí od toho, akú zmluvu s ňou máte uzatvorenú. Bežne sa ľudia stretávajú s pojmom poistná udalosť pri dopravnej nehode, ktorú zavinili alebo boli jej účastníkom. Poistná udalosť však vzniká pri celom rade iných životných situácií.

Vybrali ste sa na dovolenku bez celoročného alebo krátkodobého poistenia a stane sa vám nejaký úraz? Ochoreli ste? Nechtiac ste vytopili vlastnú domácnosť alebo vám vykradli byt? Všetky takéto situácie sa dajú označiť ako poistná udalosť. Je ale samozrejmé, že vo chvíli, keď sa vám takáto smolná udalosť pritrafí, musíte mať platné konkrétne poistenie. Bez neho nemáte zo strany poisťovne nárok na náhradu škody.   

Čo robiť,ak ste v zahraničí?

Veľmi často dochádza k poistným udalostiam práve počas dovoleniek. Alergické reakcie na slnko, zlomené končatiny počas radovánok v bazéne – to je len časť tých najčastejších nepríjemností, ktoré turisti cez dovolenku zažívajú. Náklady na ošetrenie sa v cudzine môžu pohybovať od desiatich až do tisícok eur. Odísť preto do zahraničia bez platného cestovného poistenia je viac ako riskantné. Viete ale, ako postupovať pri poistnej udalosti v zahraničí?

Po úraze či pri akútnej chorobe bezodkladne kontaktujte telefonicky asistenčné služby, kde vám poradia, ako postupovať. Pomôžu vám aj vyhľadať najbližšie zdravotnícke zariadenie, zabezpečia tlmočníka a v prípade potreby napríklad aj prevoz naspäť na Slovensko.

Pýtajte si všetky dokumenty

Po ošetrení si nezabudnite od lekára pýtať všetky potrebné dokumenty, ktoré sa týkajú vašej diagnózy a vykonaných zákrokov. Ak ste platili za lieky v hotovosti, vyžiadajte si doklad o platbe. Vždy si pýtajte originály lekárskych záznamov a dokladov o úhrade, niekedy sa totiž stáva, že kópie poisťovňa skrátka neuzná.

Dobrý pozor si dajte aj na to, čo podpisujte. Ak si nie ste istí, o čo vlastne ide, radšej nič osobne nepodpisujte. Po príchode na Slovensko čo najskôr nahláste vašej poisťovni udalosť a nezabudnite poslať všetky potrebné dokumenty.

V zahraničí sa vám okrem úrazu môžu pritrafiť aj iné nepríjemnosti, akou je strata alebo krádež dokladov, či batožiny. Ak sa vám takéto niečo prihodí počas letu, od prepravcu žiadajte všetky potrebné doklady, poškodenú batožinu si dôkladne odfoťte. Ukradnutú batožinu či doklady okamžite nahláste miestnej polícii, uistite sa, že v protokole budú uvedené všetky odcudzené veci. Poistnú udalosť nezabudnite ohlásiť vašej poisťovni do 15 dní od návratu na Slovensko.

Ako postupovať pri škodách na majetku?

Pri vykradnutí alebo prepadnutí domácnosti okamžite privolajte políciu, pri požiari zase hasičov. Tí majú povinnosť vám v takýchto prípadoch vystaviť doklad o nahlásení udalosti. Čo najskôr kontaktujte poisťovňu, vopred si pripravte všetky potrebné údaje, ako je číslo poistnej zmluvy, poistný produkt i všetky potrebné informácie o škodovej udalosti.

Ďalším krokom je obhliadka, ktorá slúži na stanovenie výšky poistného plnenia. Pri požiari či krádeži je to zvyčajne okamžite, pri iných poistných udalostiach do niekoľkých dní. Poisťovňa bude od vás vyžadovať rôzne doklady a dokumenty, pri krádeži napríklad faktúry a pokladničné bloky. Na základe nich a vykonanej obhliadky poisťovňa vypočíta, koľko peňazí vám zaplatí.

Majte prehľad v likvidácii udalosti

Podobne ako je tomu v zahraničí, aj u nás platí, že ak sa vám stane úraz alebo ochoriete, ste povinní poisťovni nahlásiť poistnú udalosť čo najskôr. Ak ochoriete, poisťovňa bude od vás vyžadovať kópiu všetkých lekárskych správ, a ak to situácia vyžaduje aj kópie policajných správ. Pri úmrtí budete potrebovať podstatne viac dokladov – rodný a úmrtný list, kópie lekárskych správ i kópiu o prehliadke mŕtveho.

Nech už riešite akúkoľvek poistnú udalosť, vždy sa stretnete s pojmom likvidácia. Rozumie sa pod ňou proces, ktorý zabezpečuje náhradu za škodovú udalosť. Závisí od konkrétnej poisťovne, či a do akej miery vám dovolí do tohto procesu nahliadať. Napríklad naša poisťovňa ERGO ponúka svojim klientom možnosť sledovať priebeh likvidácie poistnej udalosti prostredníctvom online aplikácie, ktorá prináša nielen pohodlie, ale hlavne transparentnosť na oboch stranách.