Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dohliada na podporu a zvýšenie bezpečnosti na slovenských cestách odjakživa.

V minulosti napríklad pripravilo Národný plán na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Tento plán nadväzoval na „Európsky akčný program bezpečnosti na cestách“ vydaný Európskou Úniou na základe tzv. bielej knihy. Jeho cieľom bolo znížiť počet smrteľných dopravných nehôd na cestách Európskej únie do roku 2010 na polovicu oproti roku 2002. Slovensko sa k tomuto cieľu veľmi tesne priblížilo.

Od roku 2010 existuje nový plán, ktorý má za strategický cieľ opätovné 50% zníženie počtu usmrtených pri dopravných nehodách. Mal by sa naplniť do roku 2020.

Národný plán na obdobie rokov 2010-2020 vychádza zo skúseností so zavádzaním minulých opatrení a z podrobnej analýzy doterajšieho vývoja v cestnej dopravnej nehodovosti. Obsahuje nasledovné rámcové ciele pre jednotlivé zainteresované rezorty:

 • manažment bezpečnosti cestnej premávky; 
 • zníženie dopravnej nehodovosti v dôsledku prekročenia najvyššej povolenej 
  rýchlosti a neprispôsobenia rýchlosti okolitým podmienkam; 
 • zníženie dopravnej nehodovosti v dôsledku požitia alkoholu a drog ;
 • zníženie dopravnej nehodovosti u zraniteľných účastníkov cestnej premávky; 
 • zvýšenie bezpečnosti pomocou účinného 
  výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie vo výcvikových zariadeniach autoškôl a dopravnej výchovy v školách; 
 • zvýšenie úrovne bezpečnosti cestnej infraštruktúry; 
 • zvýšenie úrovne ponehodovej starostlivosti;
 • zvýšenie úrovne bezpečnosti prostredníctvom zavádzania inteligentných dopravných systémov (IDS) a bezpečnejších vozidiel;
 • zvýšenie úrovne bezpečnosti v cestnej nákladnej a autobusovej doprave.

Prostredníctvom realizácie úloh v uvedených rámcových oblastiach sa má docieliť komplexné zníženie negatívnych dôsledkov nehôd na slovenských cestách. Čo myslíte, sú takéto opatrenia dostačujúce?

Zdroj: auto.sme.sk, ssc.sk, europa.eu

Foto: motoride.sk