Čo je to PZP

0
55

Každý majiteľ motorového vozidla vie, že je jeho povinnosťou mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Táto povinnosť je upravená v novele zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu. Podľa tohto zákona musí mať poistku uzatvorenú každý majiteľ vozidla, ktoré majú pridelené EČV, ale aj niektoré špeciálne vozidlá. Týka sa to konkrétne týchto:

  • osobný automobil,
  • nákladný automobil,
  • motocykel,
  • autobus,
  • traktor,
  • či iné ťažké pracovné stroje,
  • tiež štvorkolka
  • či historické vozidlá.

Jednoducho povedané, ak chcete so svojím tátošom vyraziť na slovenské cesty, musíte mať uzatvorené PZP.

Na čo vlastne slúži PZP?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ako už je z celého názvu zrejmé, slúži na krytie nákladov, ktoré by ste na ceste spôsobili inému účastníkovi cestnej premávky. Poistenie kryje samozrejme materiálne škody na vozidle, ale aj škody na zdraví alebo preplatí náklady pri úmrtí, kryje aj ušlý zisk a nakoniec poslúži aj na krytie nákladov, ktoré môžu vzniknúť vzhľadom na potrebné právne zastúpenie na súdnom konaní pri vymáhaní škody.

Musíte si však uvedomiť, že škody na vašom vozidle nie sú kryté z PZP. Museli by ste si buď pripoistiť niektoré riziká k povinnému zmluvnému poisteniu alebo si uzatvoríte havarijné poistenie. PZP uhradí len škody na druhom vozidle. A tiež si musíte uvedomiť, že sú viaceré výluky z krytia poistenia a taktiež má aj svoje limity.

Výška limitov pri poistení

Čo sa týka limitov, ich minimálna výška je stanovená zákonom. V súčasnosti sa táto pohybuje vo výške 1 050 000 eur pri škodách na vozidle, pri jeho poškodení, zničení alebo aj odcudzení, tento limit platí aj pre náhradu ušlého zisku a nákladov súvisiacich s právnym zastúpením. Pri škode na zdraví a pri preplatení nákladov spojených s úmrtím je stanovený vyšší minimálny limit, a to až do výšky 5 240 000 eur. Limity sa menili práve začiatkom roka 2019.

Pri povinnom zmluvnom poistení máte možnosť zvoliť si frekvenciu platby. Niektoré poisťovne ale uprednostňujú klientov, ktorí sa rozhodnú pre ročnú platbu a poskytujú im aj zľavu. Táto frekvencia má aj tú výhodu, že za poistenie zaplatíte len raz a platí na celý rok a nemôže sa vám stať, že by ste zabudli zaplatiť splátku povedzme pri polročnom alebo štvrťročnom poistení. A pokiaľ by ste poistenie neuhradili, tak povinné zmluvné poistenie vám automaticky zaniká. Okrem toho, že by ste spôsobenú škodu v prípade nehody hradili z vlastného vrecka, hrozí vám aj pokuta za neplatné PZP. Výška pokuta sa pohybuje vo výške 3 300 eur.

To, či máte platné poistenie môžu zisťovať aj policajti pri bežnej cestnej kontrole. Vtedy by ste sa mali preukázať bielou kartou. Na tomto doklade máte uvedené údaje o poistiteľovi a o vozidle, samozrejme aj dobu trvania poistenia. V zahraničí sa zase budete preukazovať zelenou kartou. Obe tieto karty vám zašle vaša poisťovňa po uzatvorení poistnej zmluvy.

Poistiť sa môžete lacno aj online

Väčšinu ľudí najskôr zaujíma cena za poistenie. Určite nechce nikto zbytočne preplácať poistenie. Aj na to slúžia online nástroj na výpočet ceny poistenia, vďaka ktorým si rýchlo nájdete lacné PZP. Inak by to bolo dosť zložité, a to aj preto, že ceny poistenia sa menia viac menej každý rok. O zmenách poisťovne upozorňujú vždy koncom októbra s platnosťou na ďalší kalendárny rok.

Aj tohto roku sa ceny menili, samozrejme sa zvyšovali. Viacerí motoristi sa obávali najmä novozavedenej osempercentnej dane z neživotného poistenia. Toto sa však nedotýka povinného zmluvného poistenia. Na zvyšovanie cien mali tak vplyv iné faktory. Dá sa povedať, že priemerne ceny narástli o 5 – 6 %. Neplatí to však pre všetkých motoristov a pre všetky poisťovne. Niektoré svoje ceny nemenili vôbec, niektoré zase len upravili ceny len pre istých klientov. Oplatí sa teda porovnať si ceny povinného zmluvného poistenia online. Takto totiž získate najrýchlejšie prehľad o najlacnejšom poistení.

Cenu ovplyvní aj škodový priebeh z minulosti

Najväčší dopad na cenu za poistenie má určite predchádzajúci škodový priebeh vodiča. Poisťovne uplatňujú bonus a malus. Pokiaľ teda jazdíte bez nehody, nemusíte sa nejakého zvyšovania obávať. Ak ste však už spôsobili nejakú škodovú udalosť, za povinné zmluvné poistenie si určite priplatíte.

Stále však platí aj určitá kategorizácia rizikových skupín vodičov. Poisťovne vychádzajú hlavne zo štatistík nehodovosti na slovenských cestách. Každá poisťovňa však zohľadňuje inak dané parametre, resp. ich kombináciu. Vo všeobecnosti si za poistenie najviac priplatia mladí vodiči, bez skúseností, z veľkých miest a s vozidlom s vysokým výkonom. A najlacnejšie  by malo povinné zmluvné poistenie stáť vodičov v strednom veku, najlepšie rodičov, ktorí jazdia v menších mestách či na vidieku a majú auto tzv. strednej triedy.